www.eprace.edu.pl » scada » Podstawy modelowania i sterowania procesami przemysłowymi » Klasyfikacja modeli na podstawie ich odpowiedzi skokowych zrealizowana w środowisku MATLAB

Klasyfikacja modeli na podstawie ich odpowiedzi skokowych zrealizowana w środowisku MATLAB

W tym rozdziale pokazany zostanie sposób klasyfikacji obiektu na podstawie jego odpowiedzi impulsowej. Taki sposób postępowania jest najbardziej rozpowszechnionym w automatyce.

Klasyfikacja modelu polegała zrealizowaniu go w środowisku MATLAB – SIMULINK, a następnie uzyskaniu jego odpowiedzi na pobudzenie skokiem jednostkowym.

Pierwszym symulowanym obiektem był układ szeregowo połączonych członów: proporcjonalnego, inercyjnego I rzędu oraz opóźniającego.

Równanie różniczkowe takiego obiektu ma postać:

(9)

a jego transmitancja operatorowa:

(10)

Implementacja obiektu o transmitancji operatorowej (9) w środowisku MATLAB – SIMULINK wygląda następująco:

Rysunek 2.5. Realizacja obiektu o transmitancji operatorowej (9) w środowisku

MATLAB –SIMULINK

Na potrzeby symulacji przyjęto następujące wartości współczynników: k0 = 1, T = 2ms,

T0 = 0.5ms.

Pobudzenie skokiem jednostkowym oraz uzyskana odpowiedź jest przedstawiona na rysunku 2.6.

Rysunek 2.6. Pobudzenie skokiem jednostkowym oraz uzyskana odpowiedź obiektu

Z powyższego wykresu można zauważyć, że jest symulowanym układem był obiekt z wyrównaniem o parametrach

T0 = 0,5 ms i Tz = 4ms.

Drugim symulowanym obiektem był układ złożony z szeregowo połączonych członów: proporcjonalnego, oscylacyjnego i opóźniającego.

Równanie różniczkowe takiego obiektu ma postać:

(11)

a jego transmitancja operatorowa:

(12)

Implementacja modelu o transmitancji operatorowej (11) ma postać:

Rysunek 2.7. Realizacja obiektu o transmitancji operatorowej (11) w środowisku

MATLAB – SIMULINK

Na potrzeby symulacji przyjęto następujące wartości współczynników: k0 = 1, T22= 2ms,

T1 = 0,5 ms, T0 = 0.5ms

Rysunek 2.8. Pobudzenie skokiem jednostkowym oraz uzyskana odpowiedź obiektu.

Współczynniki T1 oraz T2 maja wpływ na amplitudę oraz częstotliwość oscylacji.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.