www.eprace.edu.pl » scada » Rodzina języków programowania sterowników PLC

Rodzina języków programowania sterowników PLC

Norma IEC 61131-3 „Programmable Controllers" standaryzująca sposoby programowania składa się z pięciu części:

Część trzecia normy IEC 31131-3. dotyczy języków programowania i stanowi jej najważniejszą część. Przede wszystkim dzięki niej ujednolicono koncepcję pro­gramowania PLC tak, aby w oparciu o wprowadzone zasady, użytkownik był w stanie programować bez większych trudności różne systemy PLC.

IEC 61131-3 definiuje pojęcia podstawowe, zasady ogólne, model programowy i model komunikacyjny (wymiana danych między elementami oprogramowania) oraz podstawowe typy struktury danych. Określono w niej dwie grup języków programowania: Języki tekstowe i graficzne.

W grupie języków tekstowych zdefiniowane zostały następujące języki:

Język listy instrukcji IL (Instruction List), będący odpowiednikiem języka typu asembler, którego zbiór instrukcji obejmuje operacje logiczne, arytmetyczne, operacje relacji, jak również funkcje przerzutników, czasomierzy, liczników itp.

Język strukturalny ST (Structured Text), który jest odpowiednikiem języka algorytmicznego wysokiego poziomu, zawierającego struktury programowe takie jak:

If..then...else...end_if,

Case...of...end_case,

For...to...do...end_for,

While...do...end_while,

Repeat... end_repeat.

Do grupy języków graficznych opisanych w normie IEC 1131-3 nalezą:

Ponadto w normie IEC 1131-3 przedstawiono sposób tworzenia struktury we­wnętrznej programu w postaci grafu sekwencji SFC (Sequential Function Chart), który pozwala na opisywanie zadań sterowania sekwencyjnego za pomo­cą grafów zawierających etapy (kroki) i warunki przejścia (tranzycji) miedzy tymi etapami. Grafy SFC mogą być wykorzystane przy programowaniu sterow­nika w jednym ze zdefiniowanych w normie języków w celu otrzymania odpowiedniej struktury programu użytkownika.

Trzecia cześć normy IEC 1131 specyfikuje syntaktykę i semantykę wymienio­nych języków programowania oraz, elementy konfiguracji, które wspomagają instalacje oprogramowania w sterownikach PLC.

Definiowane są również możliwości komunikacyjne dla ułatwienia połączenia sterowników z innymi elementami automatycznego systemu sterowania.Podrozdzialy w tym rozdziale:


Model oprogramowania


Elementy języków programowania


Typy danych


Charakterystyka języków programowania


Język bloków funkcyjnych CFC


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.