www.eprace.edu.pl » scada » Programowalny sterownik sieciowy Profibus WAGO 750-833

Programowalny sterownik sieciowy Profibus WAGO 750-833

Programowalny sterownik sieciowy 750-833 (w skrócie PFC - Programmable Fieldbus Controller) łączy funkcje interfejsu Profibus DP (750-333) oraz sterownika programowalnego (PLC- Programmable Logic Control). Oprogramowanie urządzenia tworzy się w środowisku WAGO-I/O-PRO, zgodnie z normą IEC 61131-3.

Sterownik się komunikować przez PROFIBUS, gdyż obsługuje niezbędne do tego protokoły sieciowe.

W momencie uruchomienia, urządzenie rozpoznaje wszystkie podłączone moduły wejść/wyjść. Nie ma znaczenia układ modułów w węźle: mogą w nim występować obok siebie i w dowolnej kolejności zarówno moduły analogowe (wymieniające dane w trybie „słowo po słowie”), jak i dwustanowe (wymieniające dane w trybie „bit po bicie”). Stan modułów fizycznych zostaje odwzorowany w tzw. obrazie procesu lokalnego; wyróżniamy w nim oddzielnie adresowane obszary danych wejściowych i wyjściowych.

Dane z modułów analogowych są odwzorowywane do obrazu procesu jako pierwsze, w kolejności ich pozycji na magistrali wewnętrznej. Kolejne bity danych z modułów dwustanowych są grupowane w słowa i umieszczane w obrazie procesu od miejsca, gdzie zakończone zostało

odwzorowywanie danych z modułów analogowych. Kiedy reprezentacja sygnałów z modułów dwustanowych przekracza 16 bitów, interfejs automatycznie rozpoczyna kolejne słowo.

Obraz wejść może być przekazany do sterownika nadrzędnego (mastera), ale może też być obrabiany lokalnie wg algorytmu zapisanego zgodnie z normą IEC 61131-3. W wyniku przetwarzania powstaje nowy obraz wyjść, który można przekazać bezpośrednio poprzez moduły wyjściowe do elementów wykonawczych, ale także przekazać siecią obiektową do mastera.Podrozdzialy w tym rozdziale:


Charakterystyka kontrolera


Budowa fizyczna


Rozpoczęcie pracy i cykl PLC


Moduły systemu I/O WAGO


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.