www.eprace.edu.pl » scada » Programowalny sterownik sieciowy Profibus WAGO 750-833 » Budowa fizyczna

Budowa fizyczna

W skład sterownika sieci obiektowej wchodzą:

• Moduł zasilania, który służy do zasilania elektroniki wewnętrznej oraz magistrali zasilania obiektowego.

• Interfejs sieciowy z gniazdem sieciowym.

• Wskaźniki optyczne (LED) sygnalizujące stan urządzenia, przebieg komunikacji w węźle, napięcie pracy oraz komunikaty diagnostyczne.

• Interfejs do konfiguracji/programowania.

• Elementy elektroniczne zapewniające komunikację między modułami wejścia/wyjścia (magistralą wewnętrzna) a interfejsem sieci obiektowej.

Rysunek 4.1. Panel sterownika sieciowego PROFIBUS

Elementy sygnalizacyjne

Warunki pracy sterownika są sygnalizowane za pomocą diod LED.

Rysunek 4.2. Wskaźniki optyczne kontrolera

Tabela 4.1 Znaczenie wskaźników optycznych kontrolera

LED Kolor Znaczenie
RUN zielony Poprawna inicjalizacja kontrolera
BF czerwony Komunikowanie się kontrolera z siecią PROFIBUS
DIA czerwony Wskaźnik diagnostyczny nie obsługiwany przez żadne urządzenie
BUS czerwony Wystąpienie błędu komunikacji
IO czerwony / zielony /

pomarańczowy

Działanie węzła i zachodzące błędy


USR czerwony / zielony /

pomarańczowy

Zdarzenia zaprogramowane w aplikacji użytkownika


A zielony Stan napięcia zasilania systemu
C zielony Stan napięcia zasilania na stykach mocy

Interfejs do konfiguracji i programowania

Pod klapką osłaniającą znajduje się złącze, pozwalający podłączyć komputer. Złącze umożliwia skorzystania z programu serwisowego WAGO-I/O-CHECK, przeinstalowanie oprogramowania systemowego ( firmware) oraz komunikację ze środowiskiem programowania IO-Pro 32.

Rysunek 4.3. Interfejs do konfiguracji i programowania

Do komunikacji z komputerem niezbędny jest specjalny przewód o numerze katalogowym: 750-920.

Adres sieciowy

Na przednim panelu obudowy znajdują się dwa przełączniki obrotowe, za pomocą których możemy ustawić adres kontrolera w sieci.

Rysunek 4.4. Zespół przełączników ustawiających adres.

Ustawienie adresu na 0 przed włączeniem zasilania powoduje start kontrolera i rozpoczęcie realizacji przez niego funkcji sterownika PLC. W tym trybie kontrola nad pracą sterownika może odbywać się za pomocą środowiska WAGO-I/O-PRO 32.

Przełącznik trybów pracy

Przełącznik trybów pracy znajduje się również pod klapką osłaniającą.

Rysunek 4.5. Przełącznik trybów pracy

Suwak-przycisk może przyjąć 3 pozycje, określające tryb pracy przedstawiony w poniższej tabeli.

Tabela 4.2 Tryby pracy kontrolera

Przełącznik trybów pracy Funkcja
Z pozycji środkowej do górnej Uaktywnienie przetwarzania programu (RUN)
Z pozycji górnej do środkowej Zatrzymanie przetwarzania programu (STOP)
Pozycja dolna Umożliwienie ładowania nowej wersji firmware. Dla serwisu.
Wcisnąć

(np. wkrętakiem)

Wyzerowanie urządzenia.

Wszystkie wyjścia i flagi SA doprowadzone do ustawień wyjściowych, a zmiennym nadane są wartości zero lub inne parametry początkowe.

Tryb działania zmienia się automatycznie z końcem cyklu pracy układu logicznego PLC.

Przestawienie przełącznika z pozycji RUN do pozycji STOP nie zeruje wyjść (wyjścia „pamiętają” ustawienia). Wyjścia nie będą wyłączone przez program, gdyż jego przetwarzanie zostaje wstrzymane.

System programowania WAGO-I/O-PRO 32 zawiera, w bibliotece „System.lib”, funkcję „GET_STOP_VALUE”, rozpoznającą stan ostatniego cyklu przed zatrzymaniem programu. Narzędzie pozwala programować zachowanie sterownika podczas zatrzymania. Wykorzystując funkcję można skonfigurować bezpieczne ustawienia wyjść sterownika. Analogicznie, na początku przetwarzania programu można nadać wartości początkowe parametrów wykorzystując funkcję „GET_RUN_VALUE”.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.