www.eprace.edu.pl » scada » Programowalny sterownik sieciowy Profibus WAGO 750-833 » Moduły systemu I/O WAGO

Moduły systemu I/O WAGO

Moduły We/Wy zasilane są odpowiednim napięciem przez interfejsy (sterowniki) lub specjalne moduły zasilające. Połączenie powstaje poprzez przez styki mocy, znajdujące się w każdym module, od sąsiedniego elementu w węźle, po lewej stronie. Połączenie tworzy się automatycznie, z chwilą wpięcia modułu na szynę montażową.

Celem eliminacji szumów i tłumienia zakłóceń wywoływanych np. drganiem styków przekaźnika na wejściu – każdy kanał wyposażony jest w filtr RC o stałej czasowe 3,0 ms lub 0,2 ms.

Położenie modułów w węźle jest dowolne. Nie ma potrzeby grupowania ich według typów. Należy mieć jedynie na uwadze liczbę i sposób zasilania (napięcie) styków mocy.

Opisywane moduły mogą współpracować ze wszystkimi interfejsami WAGO I/O - SYSTEM.

– 402 – 4 x wejście dwustanowe

Rysunek 4.9. Panel modułu 750-402.

Tabela 4.6. Dane techniczne modułu

Nr katalogowy 750 - 402 750 - 403
Liczba wejść 4
Filtr wejściowy 3 ms 0,2 ms
Napięcie na stykach mocy 24V DC (-15%+20%)
Napięcie sygnałowe (0) -3VDC…+5VDC

(standard EN 61131 Typ 1)

Napięcie sygnałowe (1) Pr. Stały 15V…30V

(standard EN 61131 Typ 1)

Pobór prądu (sygnał) Max. 5 mA
Pobór prądu z magistrali sygnałowej Typ. 5 mA
Izolacja 500V system/zasilanie
Liczba bitów w obrazie procesu 4
Konfiguracja Nie wymaga
Temperatura pracy 0°C…+55°C
Technika podłączenia przewodów Zaciski CAGE CLAMP

0,08 mm2 …2,5 mm2 AWG 28 – 14

8 – 9 mm zdjętej izolacji

Wymiary (mm) szer.x wys.x głęb. 12 x 64* x 100

(* od rórnej krawędzi szyny montażowej)

– 504 – 4 x wyjście dwustanowe

Rysunek 4.10. Panel modułu 750-504

Tabela 4.7. Dane techniczne modułu

Nr katalogowy 750 – 504
Liczba wejść 4
Typ obciążenia Rezystancyjne, indukcyjne, żarówkowe
Napięcie na stykach mocy 24V DC (-15%+20%)
Prąd wyjściowy na kanał Stały 0,5 A zabezpieczenie przeciwzwarciowe
Pobór prądu z magistrali sterującej 15 mA
Obciążenie zasilacza obiektowego Typ. 30 mA + obciążenie
Izolacja 500V system/zasilanie
Liczba bitów w obszarze procesu 4
Konfiguracja Nie wymaga
Temperatura pracy 0°C…+55°C
Technika podłączenia przewodów Zaciski CAGE CLAMP

0,08 mm2 …2,5 mm2 AWG 28 – 14

8 – 9 mm zdjętej izolacji

Wymiary (mm) szer. x wys. x głęb. 12 x 64* x 100

(* od rórnej krawędzi szyny montażowej)

– 476 – 2 x wejście analogowe ±10VDC

Kanały wejściowe są niesymetryczne i mają wspólną masę, połączoną z masą magistrali zasilania obiektowego. Ekran podłącza się do styku S. Połączenie tworzy się automatycznie w chwili zapięcia urządzenia na szynie montażowej. Położenie modułów w węźle jest dowolne. Nie ma potrzeby grupowania ich według typów. Należy mieć jedynie na uwadze liczbę i sposób zasilania (napięcie) styków mocy.

Rysunek 4.11. Panel modułu 750-476

Tabela 4.8. Dane techniczne modułu

Nr katalogowy 750 - 476 750 - 474
Liczba wejść 2
Zasilanie Z magistrali systemowej
Maksymalne napięie wspólne Max. 24 V
Pobór prądu z magistrali sterującej 75 mA
Sygnał wejściowy ±10V 0 – 10V
Rezystancja Typ. 130 kΩ
Rozdzielczość 15 bajtów + znak
Tłumienie zakłóceń przy częstotliwości próbkowania <-100 dB
Izolacja 500V system / zasilanie
Filtr wejściowy 50 Hz
Czas konwersji 80 ms
Liczba bitów na jeden kanał w obszarze procesu 16 bajtów danych
Konfiguracja Nie wymaga
Temperatura pracy 0°C…+55°C
Technika podłączenia przewodu Zaciski CAGE CLAMP

0,08 mm2 …2,5 mm2 AWG 28 – 14

Wymiary (mm) 12 x 64* x 100(* od górnej krawędzi szyny montażowej)

Wartości pomiaru analogowego, przetworzone do postaci cyfrowej, są składowane w formacie numerycznym z rozdzielczością równą 15 bitów plus znak.

Tabela 4.9. Kodowanie wartości napięcia wejściowego.

Uwe Wartość wyrażona Dioda error

E(1,2)

Binarnie Hexs. Dzies. Stan
>11 01111 1111 1111 1111 0x7FFF 32767 0x42 Wł.
>10,5 01111 1111 1111 1111 0x7FFF 32767 0x42 Wł.
10 01111 1111 1111 1111 0x7FFF 32767 0x00 Wył.
5 0100 0000 0000 0000 0x4000 16384 0x00 Wył.
2,5 0010 0000 0000 0000 0x2000 8192 0x00 Wył.
1,25 0001 0000 0000 0000 0x1000 4096 0x00 Wył.
0,0781 0000 0001 0000 0000 0x0100 256 0 Wył.
0,049 0000 0000 0001 0000 0x0010 16 0x00 Wył.
0,0003 0000 0000 0000 0001 0x0001 1 0x00 Wył.
0 0000 0000 0000 0000 0x0000 0 0x00 Wył.

0000 0000 0000 0000 0x0000 0 0x41 Wył.

0000 0000 0000 0000 0x0000 0 0x41 Wł.
-5 1100 0000 0000 0000 0xC000 49152 0x00 Wył.
-10 1000 0000 0000 0000 0x8000 32768 0x00 Wył.
<-10,5 1000 0000 0000 0000 0x8000 32768 0x41 Wył.
<-10,5 1000 0000 0000 0000 0x8000 32768 0x41 Wł.

Jeżeli system sieci obiektowej może przetwarzać bajt stanu, to ma on postać następującą:

Tabela 4.10. Bajt stanu modułu 750-476

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0
Znaczenie 0 Błąd Rez. Rez. Rez. Rez. Nadmiar Niedomiar

Błąd - Błąd w kanale wejściowym.

Nadmiar - Sygnał wejściowy wykracza ponad dopuszczalny poziom. W razie konieczności sygnalizuje zwarcie.

Niedomiar - Sygnał wejściowy znajduje się poniżej dopuszczalnego poziomu. W razie konieczności sygnalizuje otwarty obwód

Rez. - Zarezerwowany, aktualnie niewykorzystany

– 556 – 2 x wyjście analogowe ±10VDC

Rysunek 4.12. Panel modułu 750-556

Tabela 4.11. Dane techniczne modułu

Nr katalogowy 750 - 550 750 - 556
Liczba wejść 2
Prąd wejściowy (wewn.) 65 mA
Napięcie sygnałowe 0 10 V ±10V
Rezystancja >5kΩ
Sygnał wejściowy 0 -10 V
Rozdzielczość 12 bitów
Izolacja 500 V system/zasilanie
Liczba bitów na jeden kanał w obszarze procesu 16 bitów dla danych
Konfiguracja Nie wymaga
Temperatura pracy 0°C…+55°C
Technika podłączenia przewodów Zaciski CAGE CLAMP

0,08 mm2 …2,5 mm2 AWG 28 – 14

8 – 9 mm zdjętej izolacji

Wymiary 12 x 64* x 100

(* od rórnej krawędzi szyny montażowej)

Wartości pomiaru analogowego, przetworzone do postaci cyfrowej, są składowane w formacie numerycznym z rozdzielczością dwunastobitową. Format numeryczny objaśnia poniższa tabela. Trzy najmniej znaczące bity nie mają znaczenia. Wartość wyjściowa zajmuje 12 bitów, licząc od 3-ciego. Wartości 0:10V kodowane są jako 12 bitów od 3-ciego bitu: 0..4095, wartości ujemne w kodzie uzupełnień do 2.

Tabela 4.12. Kodowanie wartości napięcia wyjściowego

Napięcie wejściowe

±10V

Wartość wyrażona binarnie Heks. Dzies.
10 0111 1111 1111 1111 0x7FFF 32767
5 0100 0000 0000 0000 0x4000 16384
2,5 0010 0000 0000 0000 0x2000 8192
1,25 0001 0000 0000 0000 0x1000 4096
0,0781 0000 1000 0000 0000 0x0100 256
0,0049 0000 0000 1000 0000 0x0010 16
0,0024 0000 0000 0000 1000 0x0008 9
0 0000 0000 0000 1111 0x000F 15
0 0000 0000 0000 0000 0x0 0
-2,5 1110 0000 0000 0000 0xE000 57344
-5 1100 0000 0000 0000 0xC000 49152
-7,5 1010 0000 0000 0000 0xA000 40960
-10 1000 0000 0000 0000 0x8000 32768


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.