www.eprace.edu.pl » scada

Integracja sieciowych urządzeń automatyki przemysłowej z systemem nadrzędnym SCADA

Autor:

Robert Sadza, Rafał Kowalik

Kontakt:

do wiadomości redakcji

Typ pracy:

magisterska

Promotor:

dr inż. Janusz Pękala

Recenzent:Uczelnia:

Politechnika Wrocławska

Kierunek:

Elektronika i Telekomunikacja

Data powstania:

2004-01-01

Data zamieszczenia na portalu:

2009-10-04 20:53:07

Opis pracy:

Celem pracy było zbudowanie układu sterowania opartego na programowalnym sterowniku PLC (ang. Programable Logic Controler) połączonym z siecią obiektową PROFIBUS DP, umożliwiającą jego parametryzację za pomocą rozproszonych stacji roboczych typu SCADA (ang. Supervisory Control and Data Acquisition). Jako obiekt sterowania wybrano piec gazowy.
komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.