www.eprace.edu.pl » scada » Podstawy modelowania i sterowania procesami przemysłowymi

Podstawy modelowania i sterowania procesami przemysłowymi

Na wstępie przybliżone zostanie kilka terminów z zakresu podstaw automatyki, co ułatwi zrozumienie opisywanych zagadnień:

Sygnał – cecha określonej wielkości fizycznej zawierającej informacje.

Człon – element o jednym sygnale wejściowym i jednym sygnale wyjściowym przetwarzający sygnał.

Wielkość regulowana (y) – cecha fizyczna obiektu charakteryzująca jego stan o regulowanej wartości.

Wartość zadana (yz) – pożądana w danej chwili wartości wielkości regulowanej.

Odchyłka regulacji – różnica między wartością zadaną a zmierzoną wartością wielkości regulowanej (e = yz – y).

Transmitancja operatorowa - stosunek transformat Laplace’a sygnału wyjściowego i sygnału wejściowego przy zerowych warunkach początkowych.

Odpowiedz skokowa – czasowa reprezentacja przebiegu zmian sygnału wyjściowego obiektu pod wpływem wymuszenia skokowego. Uzyskana w wyniku eksperymentu odpowiedz skokowa umożliwia zaklasyfikowanie badanego obiektu do właściwej klasy.

Układ regulacji - Podstawowy system sterowania stosowany w automatyce. W skład jego wchodzi obiekt, regulator, zespół czujników, przetworników i nastawników.Podrozdzialy w tym rozdziale:


Typy podstawowych modeli procesów przemysłowych


Klasyfikacja modeli na podstawie ich odpowiedzi skokowych zrealizowana w środowisku MATLAB


Układy sterowania


Układy automatycznej regulacji


Kryteria jakości regulacji


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.