www.eprace.edu.pl » scada » Rodzina języków programowania sterowników PLC » Typy danych

Typy danych

Norma IEC 61131-3 definiuje elementarne typy danych, jakie mogą być używane w systemach sterownikowych. Typ określa zbiór wartości jakie mogą przyjmo­wać dane, a zarazem zbiór operacji, które mogą być na nich wykonane. Poniższa tabela zawiera pełny zestaw elementarnych typów danych dopuszczonych w normie. Dana typu BOOL może przyjmować wartości 0 lub 1 odpowiadające słowom kluczowym FALSE i TRUE. Dane z wierszy od 2 do 5 mogą przyjmować warto­ści od –2 N-1 do 2 N-1-1, gdzie N oznacza liczbę bitów potrzebnych do przechowania danej. Zmienne bez znaku (wiersze od 6 do 9) przyjmują wartości od 0 do 2N-1, gdzie N oznacza, jak poprzednio, liczbę bitów.

Tabela 5.1. Elementarne typy danych stosowane w językach IEC 61131-3

Słowo kluczowe Typ danej Liczba bitów
BOOL Logiczna 1
SINT Całkowita 8
INT Całkowita 16
DINT Całkowita 32
LINT Całkowita 64
USINT Całkowita bez znaku 8
UINT Całkowita bez znaku 16
UDINT Całkowita bez znaku 32
ULINT Całkowita bez znaku 64
REAL Rzeczywista 32
LREAL Rzeczywista 64
TIME Czas trwania *
DATE Data *
TOD Godzina dnia *
DT Data i czas *
STRING Ciąg znaków o zmiennej długości *
BYTE Bajt 8
WORD Słowo 16
DWORD Podwójne słowo 32
LWORD Poczwórne słowo 64
* - liczba bitów jest zależna sprzętowo

Z elementarnych typów danych można z kolei tworzyć rodzaje danych (generic data types), np. dane liczbowe mogą tworzyć rodzaj ANY_NUM, na który skła­dają się dane typu: LREAL, REAL, LINT, DINT, SINT, ULINT, UDINT, UINT I USINT. Podobnie w normie określono rodzaj ANY_REAL obejmujący typy REAL i LREAL, rodzaj ANY_INT obejmujący wszystkie typy liczb całkowitych oraz rodzaj ANY_BIT zawierający typy LWORD, DWORD, WORD, BYTE i BOOL. Specyfikacja określonego rodzaju danych rozpoczyna się przedrostkiem ANY (z ang. jakikolwiek). Tworzenie rodzajów danych może być wykorzystywane przy użyciu funkcji zdefiniowanych dla pewnego rodzaju danych ( tzw. overloaded functions ).komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.