www.eprace.edu.pl » scada » Rodzina języków programowania sterowników PLC » Elementy języków programowania

Elementy języków programowania

W normie IEC 61131-3 wyróżniono następujące elementy języków programowania dla sterowników PLC:

- Funkcje (Functios);

-Bloki funkcyjne (Function blocks,

- Programy (Programs),

-zmienne globalne (Global variables),

-zasoby (Resources),

-zadania (Tasks),

-ścieżki dostępu (Access paths).komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.