www.eprace.edu.pl » scada » Integracja sterownika WAGO 750 – 833 z systemem wizualizacyjno - kontrolnym » Współpraca sterownika PLC z obiektową siecią PROFIBUS

Współpraca sterownika PLC z obiektową siecią PROFIBUS

Idea komunikacji pomiędzy sterownikiem PLC a siecią obiektową polega na udostępnianiu zmiennych procesowych w obszarze pamięci PLC kontrolera.

Obraz procesu PFC podzielony jest na dwie część:

Poniższa tabela zawiera zestawienie wejściowych i wyjściowych zmiennych procesowych oraz umiejscowienie ich w pamięci.

W celu umożliwienia wymiany zmiennych procesowych aplikacja opisana w podrozdziale 7.1.2 została rozszerzona o bloki komunikacyjne z obszarem pamięci PFC.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.