www.eprace.edu.pl » scada » Środowisko programowania WAGO – I/O – PRO 32 » Praca z programem

Praca z programem

Na rysunku poniżej jest przedstawiony widok głównego okna programu. Można w nim wyróżnić cztery sekcje:

W zależności od aktualnie używanego języka programowania na pasku narzędzi będą dostępne inne bloki funkcyjne wykorzystywane przy tworzeniu aplikacji.

Tworzenie projektu

W celu założenia nowego projektu należy z głównego menu wybrać zakładkę FILE, a następnie NEW. Pojawi się okno wyboru języka programowania, jak przedstawiono na rysunku poniższym. Należy również zdefiniować, czy tworzony plik będzie programem, funkcją czy też blokiem funkcyjnym.

Po wybraniu właściwych opcji pojawi się główne okno programu i można przystąpić do tworzenia aplikacji.

Ustawienie parametrów komunikacji

Przed rozpoczęciem pierwszej kompilacji projektu należy określić parametry transmisji. W tym celu należy z menu ONLINE wybrać COMUNICATION PARAMETERS.

Następnie należy wybrać przycisk NEW w celu stworzenia nowego połączenia .

W tym oknie wybieramy rodzaj interfejsu do komunikacji ze sterownikiem (np. Serial - RS 232), a następnie określamy parametry połączenia.

Po wykonaniu całej powyższej procedury w lewej części okna pojawia się nowy kanał połączeniowy o nazwie „Local_”, a w prawej części możemy określić jego parametry.

Parametry zaproponowane przez środowisko są zazwyczaj domyślnymi parametrami sterownika.

Kompilacja projektu

Po utworzeniu struktury aplikacji należy wybrać z głównego menu zakładkę ONLINE a następnie LOGIN. Jeśli w naszym projekcje znajdują się błędy to informacja o nich zostanie wyświetlona w dolnym oknie „Messages”. Po poprawnej pierwszej kompilacji pojawi się okno wyboru typu sterownika , który chcemy zaprogramować.

Po wybraniu odpowiedniego typu sterownika (w naszym przypadku „750-833Vxx Profibus DP controler” ) program zostanie przesłany do sterownika. W przypadku wystąpienia błędów połączenia zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.

Po poprawnym przesłaniu programu do sterownika należy wydać polecenie uruchomienia RUN z menu ONLINE. Aplikacja może być uruchamiana krokowo za pomocą poleceń STEP IN oraz STEP OVER z menu ONLINE. Do zatrzymania pracy aplikacji służy polecenie STOP.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.