www.eprace.edu.pl » scada » Środowisko programowania WAGO – I/O – PRO 32

Środowisko programowania WAGO – I/O – PRO 32

Wago – I/O-PRO jest kompletnym środowiskiem umożliwiającym zarządzanie sterownikami PLC. Środowisko to podobnie jak inne środowiska programistyczne umożliwia programowanie w jednym z języków IEC. Środowisko to umożliwia tworzenie aplikacji, przesyłanie ich do sterownika PLC oraz wizualizacje sterowanego procesu w czasie rzeczywistym. Ponadto umożliwia pracę w trybie symulacji, bez konieczności połączenia komputera ze sterownikiem.

Umożliwia ono współprace z sterownikami WAGO działającymi w standardach PROFIBUS , ETHERNET, CAN, MODBUS, RS i inne.Podrozdzialy w tym rozdziale:


Praca z programem


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.